https://www.nitech.ac.jp/eng/mt_imgs/chart_nakashima.png